Transport Aerian Transport Auto Transport Feroviar Transport Fluvial Transport Maritim

Incoterms 2010

CONDIŢII DE LIVRARE INCOTERMS 2010

INCOTERMS este un acronim pentru INternational COmmercial TERMS ceea ce înseamnă Termeni de Comerţ Internaţional. În orice contract de vânzare/cumpărare se pune problema stabilirii modalităţilor de livrare, a transferului riscurilor şi a repartizării între vânzător şi cumpărător a cheltuielilor aferente transportului mărfurilor (cheltuieli privind contravaloarea transportului și asigurarea mărfii, dacă este cazul).

Condiţiile de livrare au fost sortate după modul de utilizare:

  • orice mod de transport;
  • maritim și căi navigabile interioare.

1. TOATE TIPURILE DE TRANSPORT

EXW (EX WORKS)

Franco fabrică - Presupune obligaţii minime pentru vânzător care trebuie să pună marfa la dispoziţia cumpărătorului la sediul său fără a răspunde de încărcarea mărfii în mijlocul de transport al cumpărătorului. Cumpărătorul suportă toate riscurile pe care le comportă preluarea mărfii şi transportarea acesteia la destinaţie.

FCA (FREE CARRIER)

Franco transportator - marfa, după ce a fost vândută este predată de exportator primului cărăuş, numit de cumpărător, la locul convenit. Indicat este să se stipuleze în contract obligaţia vânzătorului de a încărca şi stivui marfa în mijlocul de transport pe cheltuiala sa, rămânând în sarcina cumpărătorului cheltuielile cu transportul şi de descărcare.

CPT (CARRIAGE PAID TO)

Transport plătit până la - vânzătorul plăteşte pentru transportul mărfii la destinaţia convenită. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată cărăuşului trec de la vânzător la cumpărător în momentul predării acesteia către cărăuş. În cazul în care pentru transportul mărfii se folosesc cărăuşi succesivi, riscurile trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată primului cărăuş. Termenul CPT implică obligaţia vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export.

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID)

Transport şi asigurare plătite până la - Vânzătorul are aceleaşi obligaţii ca la termenul CPT dar suplimentar el trebuie să efectueze şi asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a mărfii pe timpul transportului. Vânzătorul încheie contractul şi plăteşte prima de asigurare. Termenul CIP implică obligaţia vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export.

DAT (DELIVERED AT TERMINAL)

Vânzătorul livrează şi descarcă din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumpărătorul. Terminal înseamnă orice loc, cum ar fi: cheu, depozit, stradă, terminal de containere, terminal feroviar. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noţiunea de Terminal să fie foarte bine precizată. DAT acoperă formalităţile de vămuire la export dar NU include costul formalităţilor de vămuire la import.

DAP (DELIVERED AT PLACE)

Vânzătorul livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumpărătorul. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la locul stabilit. În cazul în care vânzătorul suportă costuri legate de descărcarea bunurilor la destinaţie, acesta nu are dreptul să refactureze aceste costuri cumpărătorului. Este recomandat ca noţiunea de LOC să fie foarte bine precizată. DAP acoperă formalităţile de vămuire la export dar NU include costul formalităţilor de vămuire la import.

DDP (DELIVERED DUTY PAID)

Vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului, la locul convenit din ţara importatoare. Vânzătorul trebuie să suporte toate cheltuielile şi riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe şi speze oficiale care se plătesc la import, precum şi a costurilor şi riscurilor de îndeplinire a formalităţilor vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

2. TRANSPORTUL MARITIM ŞI CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)

Vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost pusă de-a lungul vasului pe cheu, în portul de încărcare convenit. Aceasta înseamnă că toate costurile şi riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FAS impune vânzătorului obligaţia de vămuire a mărfii pentru export. Aceasta este o inversare a versiunilor FAS anterioare, în care formalităţile vamale de export îi reveneau cumpărătorului. Cu toate acestea, în cazul în care părțile doresc ca formalităţile de vămuire a mărfii pentru export să fie trecute în contul cumpărătorului, acest lucru trebuie menţionat în contractul de vânzare/cumpărare.

FOB (FREE ON BOARD)

Vânzătorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare în momentul în care marfa a fost livrată la bordul navei, în portul de încărcare convenit. Costurile şi riscurile de pierdere şi deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FOB implică obligaţia vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export.

CFR (COST & FREIGHT)

Vânzătorul trebuie să plătească navlul şi costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinaţie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii, precum şi orice costuri suplimentare, cauzate de evenimente care au avut loc după livrarea mărfii la bordul navei în portul de încărcare, sunt în contul cumpărătorului. Termenul CFR implică obligaţia vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export.

CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)

Vânzătorul are aceleaşi obligaţii ca în cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie să efectueze asigurarea maritimă care să acopere riscul cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului maritim. Vânzătorul încheie contractul şi plăteşte prima de asigurare. Termenul CIF implică obligaţia vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export.