Transport Aerian Transport Auto Transport Feroviar Transport Fluvial Transport Maritim

Clasele IMO

CLASELE IMO
DESCRIERE
CLASA 1
EXPLOZIVI
1.1 Cuprinde substanţele şi articolele care prezintă riscul exploziei în masă.
1.2 Cuprinde substanţele şi articolele care prezintă riscul de proiecţie dar fără a include şi un risc de explozie în masă.
1.3 Cuprinde substanțele şi articolele care prezintă riscul de incendiu sau de suflu minor şi/sau riscul de proiecţie, dar fără a include riscul de explozie în masă.
1.4 Substanţe şi articole care nu prezintă niciun pericol semnificativ, în cazul iniţierii unui incendiu. Un incendiu extern nu este capabil să producă o explozie instantanee. Substanţele şi articolele din această diviziune sunt ambalate sau proiectate astfel încât orice efect periculos ar apare din activarea accidentală să fie limitat la interiorul ambalajului. Dacă ambalajul a fost deteriorat de foc, atunci efectul de suflu sau proiecţie este limitat la suprafaţă.
1.5 Cuprinde substanţele foarte insensibile, caracterizate de riscul exploziei în masă.
1.6 Articole extrem de insensibile, care nu sunt caracterizate de riscul exploziei în masă.
CLASA 2
GAZE
2.1 Gaze inflamabile
2.2 Gaze neinflamabile
2.3 Gaze toxice
CLASA 3
LICHIDE INFLAMABILE
CLASA 4
SOLIDE SAU SUBSTANŢE INFLAMABILE
4.1 Solide susceptibile de încălzire şi aprindere spontană.
4.2 Substanţe care se aprind uşor de la surse externe (scântei, flăcări), ard cu uşurinţă şi sunt susceptibile de a produce incendii prin frecare.
4.3 Substanţe care, în contact cu apa, emană gaze inflamabile, susceptibile de aprindere de la surse exterioare.
CLASA 5
SUBSTANŢE OXIDANTE ŞI PEROXIZI ORGANICI
5.1 Agenţi oxidanţi ce emană oxigen când sunt implicaţi într-un incendiu, expuşi la temperatură ridicată, sunt supuşi frecării ori impactului.
5.2 Peroxizi organici ce pot activa ca agenţi oxidanţi, fiind foarte sensibili la căldură, fricţiune sau impact şi susceptibili la descompunere explozivă.
CLASA 6
OTRĂVURI ŞI SUBSTANŢE INFECŢIOASE
6.1 Otrăvuri - în care au fost clasificate substanţele ce pot cauza moartea sau vătămarea gravă a sănătăţii dacă sunt înghiţite, inhalate sau vin în contact cu pielea.
6.2 Substanţe infecţioase - cuprinde substanţele care conţin microorganisme generatoare de boli.
CLASA 7
SUBSTANŢE RADIOACTIVE
CLASA 8
COROZIVI
CLASA 9
ALTE SUBSTANŢE PERICULOASE